Kurumsal

Firmamız, 01.01.2019 tarihinde kurulmuş olmasına rağmen;  firma yöneticileri, enerji sektöründe uzman olup, 20 yıllık tecrübe ile her türlü donanım ve bilgiye sahiptirler. 

Şirketimizin kuruluş amacı; enerji sektöründe yerel ve ulusal anlamda en iyi olmaktır. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yol almaya devâm ediyoruz.

Başarı, 20 yıl önce yakaladığımız ve uzmanlığımız sâyesinde sürekli olarak üzerine eklediğimiz bir değerdir.