Orta Gerilim Projeleri

Sayısız mühendis ve teknik eleman yetiştiren firma yöneticilerimiz sâyesinde, çözümü bulunmayan bir problem bulunmamakta; yönetmelikler, şartnameler ve standartlar çerçevesinde her türlü proje (OG projeleri, jeneratör projeleri v.s.) ve danışmanlık yapılmaktadır. 

(Projesi yapılan bazı tesisler referanslarda mevcuttur.)